VÀI NÉT VỀ OFEC

Quỹ Tài Trợ Hải Ngoại về Giáo Dục cho Trẻ Em tại Việt Nam cấp học bổng cho những người nộp đơn, dựa trên nhu cầu chính đáng và thực sự có khả năng học tập. Tiền trợ cấp học bổng có thể thay đổi và với mục đích nhằm trả cho những phí tổn như học phí, tiền sách, tiền mướn nhà và những di chuyển cần thiết. Trợ cấp mướn nhà giúp cho những học sinh phải dời lên thành thị để tá túc trong thời gian học tập và không có nhà của thân nhân để ở trọ. Quỹ sẽ được cấp tùy theo nhu cầu cơ bản của mỗi cá nhân và trong mọi hoàn cảnh luôn khuyến khích các em thi thố hết khả năng của mình. Khi hoàn tất việc học, các em được khuyến khích để sử dụng kỹ năng và nguồn lợi nhuận của mình để đóng góp và xây dựng cho cộng đồng địa phương của các em.

Trong chiều hướng thực tế, điều này sẽ giúp cho Hội hoàn tất sứ mạng của mình, ngoài ra quan trọng hơn nữa, là giúp cho các em biết nuôi dưỡng tinh thần tương thân tương trợ.