Loi Ngo

Rev Peter Hung Tran - talks about the future of OFECQuý bạn thân mến,

Tôi hãnh diện vì được gắn bó với Tổ Chức này, nhằm giúp đỡ những học sinh nghèo tại Việt Nam qua việc giáo dục. Tất cả chúng ta đều biết rằng: Sự giáo dục là một món qùa vô gía, một khi các em đã nhận được thì sẽ không bao giờ bị lấy đi. Tổ Chức của chúng tôi tin rằng đây là món quà lớn lao nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho những học sinh này. Đại diện cho Tổ Chức, tôi xin cám ơn trước sự giúp đỡ của quý bạn và xin nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi.

Thành Kính

L.m Phêrô Trần Mạnh Hùng, C.Ss.R
Vị Sáng Lập